Защо е важна играта при децата? Игротерапия.

Играта е съзнателна, целенасочена дейност на децата, в която те възпроизвеждат по свой начин явленията в природата и обществото. Чрез различните видове игри, децата реализират желанията си за самостоятелно участие в силно привличащия ги обществен живот. Това не е просто подражание на опита на възрастните, а чисто активно реализиране на желания, активно справяне с обстановката. Играта е своеобразна подготовка на децата за живота. Играта е с познавателна, преобразователна и социална страна, като същевременно е творческа дейност. В игрите децата имитират и претворяват дейността на възрастните, техните взаимоотношения, опознават ги и ги възприемат като свои норми на поведение. Игрите усъвършенстват сензорната сфера-децата опознават предметите с техните свойства, особености, начин на употреба и връзката им с живота. Игровото действие протича в атмосфера, наситена с емоционалност, повишена впечатлителност, заинтересованост и любопитство, което е предпоставка за лесно натрупване на трайни знания.

Много полезно е да учим децата на всичко, под форма на игра. Логопедичните упражнения за развитие на речта винаги са под форма на игра с детето. Забавно и приятно е да научава нови думи, умения и познания, докато играе със специалиста. Винаги дейностите могат да бъдат представени като игрови действия. Детето има богата фантазия, а най-вече обича да влиза в роли. В практиката си мотивирам децата да изпълнят замислените терапевтични цели, като им ги представям по примамлив и интересен начин. Например, когато детето трябва да тренира ръката си за писане и да повтаря по контур, аз го моля да помогне на нарисувано мишле да стигне до сиренцето, защото е много гладно. Детето с радост начертава пътечката и е щастливо, че е помогнало. Децата са ангели, които искат да помагат. Понякога отказват да изпълнят казаното. В такъв случай предлагам нова игра и след нея отново моля да окажем помощ на мишлето. Много полезно е да изпълните терапевтичните цели, чрез състезание. Обяснете ясно правилата на играта и ако трябва покажете как точно ще играете. Насърчавайте детето и му казвайте “Браво!”. Дребните награди винаги мотивират и радват децата.

В практиката си използвам игри за развитие на дишането, силата и интонацията на гласа, игри с еднословни и многословни отговори, игри за изговаряне на фрази и разказни изречения и т.н. Разбира се, всяка игра е индивидуално избрана за проблематиката и сферите на работа при детето.

В домашни условия играйте колкото можете повече с детето. Много полезно е да творите заедно различни формички с пластилин или тесто, рисувайте заедно на табло, изработвайте картички за близките си. Когато детето има нужда да развива своята реч, четете му приказка, а след това играйте с хартиени герои от приказката. Стимулирайте речта на детето с въпроси и отговори за сюжета и действията на героите. Играйте настолни игри и не оставяйте винаги детето да победи. То трябва да знае, че в една игра може и да загуби. Утешете го с друга разнообразна дейност и много похвали.

Илюстрации: Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *