Логопедични, педагогически и специално-педагогически консултации

Логопедична диагностика на деца и възрастни

Предоставяне на резултати и изготвяне на логопедичен статус с препоръки

Педагогическа и специално-педагогическа диагностика

Предоставяне на резултати и изготвяне на педагогически статус с препоръки

Логопедична терапия- езикови нарушения, артикулационни нарушения, дислексия, дисграфия, дискалкулия, заекване и т.н.

Специално-педагогическо подпомагане и терапия

Педагогическо подпомагане

Подготовка за приемни изпити- предучилищна група и 1 клас, в частни училища

Когнитивна терапия- мислене, памет, внимание, концентрация

Доразвиване на фина моторика, графомоторни умения

Доразиване на умения за адаптация, комуникативност, емоционална интелигентност, преодоляване на хиперактивност