Какво представлява позитивното възпитание?

Позитивното възпитание е ефикасно за деца в предучилищна възраст, защото е посветено на важни социални и житейски умения.

Позитивното възпитание на децата се основава на:

  • Взаимно уважение. Родителите дават пример за решителност и категоричност, когато проявяват уважение към себе си и нуждите на ситуацията; проявяват любезност и доброжелателство, като уважават нуждите и човешката природа на детето.
  • Разбиране на убеждението, което се крие зад поведението. Всяко човешко поведение има определена цел. Много по-успешно ще промените поведението на детето си, ако разберете какви са подбудите за него. (Децата започват да изграждат убежденията, които формират личността им, от деня на раждането си.) Да обърнете внимание на убежденията е също толкова важно, колкото и да обърнете внимание на поведението (ако не и по-важно).
  • Ефективно общуване. Родителите и децата (дори малките) могат да се научат да слушат добре и да използват учтиви думи, за да поискат това, което им е нужно. Родителите ще видят, че децата “чуват” по-добре, когато ги подтикват да мислят и участват, а не когато им казват какво да мислят и правят. Те ще се научат как да насърчават слушането, което очакват от децата си.
  • Разбиране на детския свят. Децата преминават през различни етапи на развитие. Когато разберете пред какви изпитания са изправени на всеки етап и когато вземете предвид други фактори, като поредност в семейството, темперамент и наличие (или отсъствие) на социални и емоционални умения, ще разбирате по-лесно поведението им. Когато вникнете в света на детето си и се поставите на негово място, ще можете да си отговорите защо се държи по определен начин.
  • Възпитание, което учи. Ефективното възпитание учи на важни социални и житейски умения- то не налага наказания, нито проявява снизходителност.
  • Фокусиране върху решенията, а не върху наказанията. Обвиненията никога не решават проблемите. Вие ще прецените как да подходите към трудностите, но с порастването и развитието на детето, ще се научите заедно да стигате до полезни решения на проблемите.
  • Насърчаване. Насърчаването награждава усилието и усъвършенстването, не само успеха и помага на децата да развият увереност в собствените си способности.

Децата се справят по-добре, когато се чувстват добре. Децата са по-мотивирани да съдействат, да усвояват нови знания и да предлагат обич и уважение, когато се чувстват поощрявани, свързани и обичани.

Източник: Позитивно възпитание за деца в предучилищна възраст, Дж.Нелсън, Черил Ьруин, Рослин Ан Дафи.

Илюстрации: Jane Massey

1 thought on “Какво представлява позитивното възпитание?”

  1. Благодаря за статията! И аз като родител се стремя да съм позитивна! Хубаво е да си припомняме, че децата са отделни личности със свой характер, нужди, желания и да се стремим да уважаваме тяхното право на избор. Поздрави!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *